Polityka prywatności


§.1 Postanowienia Ogólne

  1. Administratorem danych jest firma Psychology Consulting Aneta Styńska z siedzibą na ul. Niepołomickiej 22, 04-256 Warszawa, NIP 952-104-86-75, Regon: 016429558. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
  4. Dane osobowe podawane w formularzu na naszej stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

Albo ta inwestycja bardzo Cię zadowoli ...albo zwrócimy Ci pieniądze!Skutecznie pomagamy Polakom zrozumieć angielski od 2010 roku.Jesteśmy na Facebooku

↓ Rozwiń więcej opcji ↓